Köşe Elemanları

Köşe elemanları flanş profillerine uygun olarak sıvamalı ve düz formda üretilmektedir.

* Flanşların birbirine bağlantısında rijitlik sağlayarak kanal titreşimlerinin etkilerini en aza indirir.